home_slider

Wat willen we bereiken?

  • Dat meer mensen de juiste hulp krijgen.
  • Dat mensen die nu bij de formele hulpverlening niet zichtbaar zijn, geholpen worden.
  • Dat mensen die moeite hebben met het systeem ook geholpen worden.
  • Dat we door verhalen van mensen beter inzicht krijgen in de kloof tussen leefwereld en systeemwereld.

Meer weten?