home_slider

Hoe zijn wij ontstaan

  • Onze initiatiefnemers vonden dat hun kennis ook na hun pensioen nuttig kon zijn en wilden actief mensen blijven steunen en hebben “de Steunwegwijzer” bedacht.
  • Tegelijkertijd kreeg het Platform Tegen Armoede Drechtsteden steeds vaker signalen dat een groep burgers met hulpvragen niet bereikt werd en zich niet gehoord voelde.
  • ​De Coronacrisis bevestigde dat burgers met weinig netwerk kwetsbaar zijn en daardoor in armoede leven. Zij maken haast geen gebruik van regelingen en voorzieningen, omdat het aanbod niet aansluit bij hun leefwereld, waardoor ze verstrikt raken in regelgeving en digitalisering.
  • Beide partijen vonden elkaar in de overtuiging dat “oprechte interesse” het verschil kan maken voor deze groep burgers. Daarom hebben we samen het idee van “de
  • Steunwegwijzer” uitgewerkt en subsidie aangevraagd en gekregen bij het Oranje Fonds.

Meer weten?